VI TAGER ANSVAR

Hos Malergården Slagelse bestræber vi os på at tilbyde at male bæredygtigt med maling, der tager hensyn til miljøet og som kan være med til at gøre verden til et bedre sted. Det er vores mål, at mindst en fjerdedel af vores produkter i 2021 vil være bedre for både dig og miljøet sammenlignet med alternativerne på markedet.

Hos Malergården Slagelse er ansvarlighed en vigtig faktor. Derfor arbejder vi nu med foreløbig 2 af de 17 Verdensmål – “Verdens vigtigste plan”.

VI TAGER ANSVAR

Hos Malergården Slagelse bestræber vi os på at tilbyde at male bæredygtigt med maling, der tager hensyn til miljøet og som kan være med til at gøre verden til et bedre sted. Det er vores mål, at mindst en fjerdedel af vores produkter i 2021 vil være bedre for både dig og miljøet sammenlignet med alternativerne på markedet.

Hos Malergården Slagelse er ansvarlighed en vigtig faktor. Derfor arbejder vi nu med foreløbig 2 af de 17 Verdensmål – “Verdens vigtigste plan”.

VERDENSMÅL NR. 5

For at bygge videre på den indragelse af mennesker som Malergården udviser, kan man også komme ind på det 5. verdensmål som er ligestilling mellem kønnene. Vi arbejder hermed med en ikke diskriminerende holdning og politik ligegyldigt om man er mand eller kvinde. Der er deltagelse på ligefod med støtte og respekt.

VERDENSMÅL NR. 8

Vi sikrer at vores medarbejdere arbejder under ordnede forhold i takt med de gældende overenskomster og at de er i stand til at udvikle sig, ved at være i en åben intern dialog, samt vedvarende opkvalificering så deres højt udviklede faglige niveau fastholdes og udvikles. Vi kræver en anstændig og ordentlig omgangstone mellem alle.

Verdenmål nr. 5

For at bygge videre på den indragelse af mennesker som Malergården udviser, kan man også komme ind på det 5. verdensmål som er ligestilling mellem kønnene. Vi arbejder hermed med en ikke diskriminerende holdning og politik ligegyldigt om man er mand eller kvinde. Der er deltagelse på ligefod med støtte og respekt.

Verdenmål nr. 8

Vi sikrer at vores medarbejdere arbejder under ordnede forhold i takt med de gældende overenskomster og at de er i stand til at udvikle sig, ved at være i en åben intern dialog, samt vedvarende opkvalificering så deres højt udviklede faglige niveau fastholdes og udvikles. Vi kræver en anstændig og ordentlig omgangstone mellem alle.

OMSORG FOR MILJØET

MILJØRIGTIGT MALERARBEJDE

Malergården er et miljørigtigt malerfirma, der altid har lagt vægt på kvaliteten – men har ikke tidligere tilbudt en direkte miljørigtig ydelse. Med dette tiltag vil kunderne fremover kunne vælge, om de ønsker deres malerarbejde udført med miljørigtig maling mærket med det europæiske miljømærke Blomsten.

Det helt specielle ved ydelsen er, at det ikke kun er malingen, der er miljørigtig. Det er også transporten, når malerarbejdet udføres. Og det er penslerne, der anvendes, når der males. Og endelig er det også markedsføringen af malerarbejdet via hjemmeside, foldere og visitkort. På den måde er det hele servicen omkring malerarbejdet, der er miljørigtigt.

VED MILJØRIGTIGT MALERARBEJDE HAR MAN GARANTI FOR:

 • At kvaliteten er mindst lige så god som andre malerarbejder
 • At produktet, der anvendes er blandt de mindst miljøbelastende
 • At der er taget hensyn til din og familiens sundhed
 • At der er ikke sundhedsskadelige stoffer i malingen
KONTAKT OS

VORES GRØNNE ARBEJDSOMRÅDER

PRODUKTET

Malergården leverer alle typer malerarbejde – både udvendigt og indvendigt, og ved nybygninger såvel som renoveringer og istandsættelse.

Malergården har konstant fokus og respekt omkring bæredygtig adfærd hos os selv og vores leverandører.  Vi arbejder bla. Med produkter fra Flügger med serierne ”Flutex” og ”Flutex S”, som er miljømærkede med det europæiske miljømærke Blomsten. Men vi har også super gode erfaringer med relevante miljømærkede produkter og her vælger vi også malinger fra f.eks. Beck & Jørgensen, Dyrup og Jotun.

Desuden går malergården skridtet videre og indfører eco-driving ved kørsel i forbindelse med malerarbejdet og CO2-neutral hjemmeside i forbindelse med markedsføring af ydelsen. Og selv penslerne, der anvendes er miljørigtige – og det er markedsføringsmaterialet også.

Men det nye og originale ved denne ydelse er, at det er selve servicen – ”malerarbejdet” – der nu gøres miljørigtigt, så man både kan tilbyde private kunder og virksomheder miljørigtigt malerarbejde. Det betyder, at man kan opskalere den gavnlige samfundseffekt, som miljømærket maling har på miljø- og sundhedsområdet.

ORGANISERING

Malergården har allerede de rette ressourcer og kompetencer til både traditionelt malerarbejde og til miljørigtigt malerarbejde. Så der er ikke grund til at indhente nye ressourcer og kompetencer til selve malerarbejdet.

Derimod skal kompetencer og ressourcer hos Flügger og hos Miljømærkning Danmark bruges, så man derved sikrer, at alt er i orden i forhold til miljø, kvalitet og funktion af den miljømærkede maling.

Og endelig skal kompetencer og ressourcer indhentes hos Den grønne køreskole i Dansk Kørelærer Union og IngenCO2.dk, som skal være med at sikre at kørsel i forbindelse med malerarbejdet, og hjemmesiden til markedsføring af ydelsen, fungerer på den bedst mulige måde, set i et miljømæssigt perspektiv.

De mest relevante interessenter for den nye ydelse er naturligvis kunderne. Og her skal man forsøge at gøre dem opmærksomme på den nye ydelse, så godt man kan. Det sker som sagt via Malergårdens hjemmeside, men det kan fremover også foregå via andre kanaler, f.eks. ved hjælp af visitkort, foldere mv. De trykte markedsføringsprodukter kommer naturligvis fra et svanemærket trykkeri.

En anden vigtig interessent kan være brancheforeningen, som jo kan sprede det glade budskab om den nye bæredygtige ydelse.

MARKEDSPOTENTIALE

Produktet er rettet mod et dansk marked med en primær målgruppe i regionsområdet.

Der er ingen barrierer for at komme ind på markedet, hvor Malergården allerede befinder sig. Den nye ydelse vil blot være medvirkende til at kunne udvide markedet med den nye ydelse, som kan tiltale og tiltrække nye kunder.

Udviklingsmulighederne for den nye ydelse er mange, idet den på længere sigt kan udvides til også at indebære flere miljøtiltag. Fx kan flere miljørigtige produkter tages i brug (fugemasse, tapetklæber m.v.).

Markedet forventes at vokse i takt med, at miljøbevidstheden i den danske befolkning stiger. Af den grund vurderes det, at den nye ydelse har en lang levetid på markedet.

LEVERANDØRER

Den nye og bæredygtige ydelse kræver følgende leverandører:

 • Producenter af miljømærket maling. Her vil Flügger bliver foretrukket, da Malergården allerede i dag anvender Flügger og er meget tilfreds med dette valg. Men andre leverandører af miljømærket maling kan komme på tale, hvis der er brug for produkter, som Flügger ikke kan levere. Her er f.eks. tale om Beck & Jørgensen, Dyrup og Jotun.
 • Flügger, leverandør af bæredygtige pensler/børster med træskafter fra genplantet træ.
 • Den grønne køreskole i Dansk Kørelærer Union, som udbyder køreuddannelse i eco-driving.
 • dk, som står bag ordningen om de CO2-neutrale hjemmesider.
 • Svanemærkede trykkerier, der kan lave foldere og visitkort.

Alle leverandører udbyder selv grønne produkter, som skal anvendes i markedsføring og udførsel af det miljørigtige malerarbejde. Derfor er det rimeligt at antage, at leverandørerne også selv opfører sig miljømæssigt og socialt ansvarligt.

KUNDER

Hos Malergården er vi 100% opmærksomme på samfundsudviklingen og det enorme fokus der gør, at bæredygtighed, klimakrisen og de 17 Verdensmål ikke længere kan skilles ad. Forbrugeren formulerer den nye dagsorden og forlanger at krisen bliver taget alvorligt. Undersøgelser viser at over 80% af ens kunder satser på grønne løsninger og de vil gerne betale ekstra for at være ansvarlige. Kravene omkring grønne løsninger hos leverandører til staten, kommunen og flere og flere virksomheder vokser dag for dag.

Hos Malergården tager vi vores ansvar alvorligt, lytter til kunderne og tilpasser hos hele tiden den nye virkelighed. Vi har store ambitioner omkring FN´s Verdensmål og er her i 2020 startet med fokus på 2 Verdensmål og så går vi videre endnu et mål i 2021.

OMSORG FOR MILJØET

MILJØRIGTIGT MALERARBEJDE

Malergården er et miljørigtigt malerfirma, der altid har lagt vægt på kvaliteten – men har ikke tidligere tilbudt en direkte miljørigtig ydelse. Med dette tiltag vil kunderne fremover kunne vælge, om de ønsker deres malerarbejde udført med miljørigtig maling mærket med det europæiske miljømærke Blomsten.

Det helt specielle ved ydelsen er, at det ikke kun er malingen, der er miljørigtig. Det er også transporten, når malerarbejdet udføres. Og det er penslerne, der anvendes, når der males. Og endelig er det også markedsføringen af malerarbejdet via hjemmeside, foldere og visitkort. På den måde er det hele servicen omkring malerarbejdet, der er miljørigtigt.

Ved miljørigtigt malerarbejde har man garanti for:
· At kvaliteten er mindst lige så god som andre malerarbejder
· At produktet, der anvendes er blandt de mindst miljøbelastende
· At der er taget hensyn til din og familiens sundhed
· At der er ikke sundhedsskadelige stoffer i malingen

KONTAKT OS

VORES GRØNNE ARBEJDSOMRÅDER

Produktet

Malergården leverer alle typer malerarbejde – både udvendigt og indvendigt, og ved nybygninger såvel som renoveringer og istandsættelse.

Malergården har konstant fokus og respekt omkring bæredygtig adfærd hos os selv og vores leverandører.  Vi arbejder bla. Med produkter fra Flügger med serierne ”Flutex” og ”Flutex S”, som er miljømærkede med det europæiske miljømærke Blomsten. Men vi har også super gode erfaringer med relevante miljømærkede produkter og her vælger vi også malinger fra f.eks. Beck & Jørgensen, Dyrup og Jotun.

Desuden går malergården skridtet videre og indfører eco-driving ved kørsel i forbindelse med malerarbejdet og CO2-neutral hjemmeside i forbindelse med markedsføring af ydelsen. Og selv penslerne, der anvendes er miljørigtige – og det er markedsføringsmaterialet også.

Men det nye og originale ved denne ydelse er, at det er selve servicen – ”malerarbejdet” – der nu gøres miljørigtigt, så man både kan tilbyde private kunder og virksomheder miljørigtigt malerarbejde. Det betyder, at man kan opskalere den gavnlige samfundseffekt, som miljømærket maling har på miljø- og sundhedsområdet.

Organisering

Malergården har allerede de rette ressourcer og kompetencer til både traditionelt malerarbejde og til miljørigtigt malerarbejde. Så der er ikke grund til at indhente nye ressourcer og kompetencer til selve malerarbejdet.

Derimod skal kompetencer og ressourcer hos Flügger og hos Miljømærkning Danmark bruges, så man derved sikrer, at alt er i orden i forhold til miljø, kvalitet og funktion af den miljømærkede maling.

Og endelig skal kompetencer og ressourcer indhentes hos Den grønne køreskole i Dansk Kørelærer Union og IngenCO2.dk, som skal være med at sikre at kørsel i forbindelse med malerarbejdet, og hjemmesiden til markedsføring af ydelsen, fungerer på den bedst mulige måde, set i et miljømæssigt perspektiv.

De mest relevante interessenter for den nye ydelse er naturligvis kunderne. Og her skal man forsøge at gøre dem opmærksomme på den nye ydelse, så godt man kan. Det sker som sagt via Malergårdens hjemmeside, men det kan fremover også foregå via andre kanaler, f.eks. ved hjælp af visitkort, foldere mv. De trykte markedsføringsprodukter kommer naturligvis fra et svanemærket trykkeri.

En anden vigtig interessent kan være brancheforeningen, som jo kan sprede det glade budskab om den nye bæredygtige ydelse.

Markedspotentiale

Produktet er rettet mod et dansk marked med en primær målgruppe i regionsområdet.

Der er ingen barrierer for at komme ind på markedet, hvor Malergården allerede befinder sig. Den nye ydelse vil blot være medvirkende til at kunne udvide markedet med den nye ydelse, som kan tiltale og tiltrække nye kunder.

Udviklingsmulighederne for den nye ydelse er mange, idet den på længere sigt kan udvides til også at indebære flere miljøtiltag. Fx kan flere miljørigtige produkter tages i brug (fugemasse, tapetklæber m.v.).

Markedet forventes at vokse i takt med, at miljøbevidstheden i den danske befolkning stiger. Af den grund vurderes det, at den nye ydelse har en lang levetid på markedet.

Leverandører

Den nye og bæredygtige ydelse kræver følgende leverandører:

 • Producenter af miljømærket maling. Her vil Flügger bliver foretrukket, da Malergården allerede i dag anvender Flügger og er meget tilfreds med dette valg. Men andre leverandører af miljømærket maling kan komme på tale, hvis der er brug for produkter, som Flügger ikke kan levere. Her er f.eks. tale om Beck & Jørgensen, Dyrup og Jotun.
 • Flügger, leverandør af bæredygtige pensler/børster med træskafter fra genplantet træ.
 • Den grønne køreskole i Dansk Kørelærer Union, som udbyder køreuddannelse i eco-driving.
 • dk, som står bag ordningen om de CO2-neutrale hjemmesider.
 • Svanemærkede trykkerier, der kan lave foldere og visitkort.

Alle leverandører udbyder selv grønne produkter, som skal anvendes i markedsføring og udførsel af det miljørigtige malerarbejde. Derfor er det rimeligt at antage, at leverandørerne også selv opfører sig miljømæssigt og socialt ansvarligt.

Kunder

Hos Malergården er vi 100% opmærksomme på samfundsudviklingen og det enorme fokus der gør, at bæredygtighed, klimakrisen og de 17 Verdensmål ikke længere kan skilles ad. Forbrugeren formulerer den nye dagsorden og forlanger at krisen bliver taget alvorligt. Undersøgelser viser at over 80% af ens kunder satser på grønne løsninger og de vil gerne betale ekstra for at være ansvarlige. Kravene omkring grønne løsninger hos leverandører til staten, kommunen og flere og flere virksomheder vokser dag for dag.

Hos Malergården tager vi vores ansvar alvorligt, lytter til kunderne og tilpasser hos hele tiden den nye virkelighed. Vi har store ambitioner omkring FN´s Verdensmål og er her i 2020 startet med fokus på 2 Verdensmål og så går vi videre endnu et mål i 2021.

SKAL VI MALE HOS DIG?
KONTAKT OS IDAG
RING TIL OS på +45 40 75 23 22 [email protected]